Liker du FORUT?

God 17. mai! - Inhuman asylpolitikk

Barn skal ikke straffes for foreldrenes valg. Vi ber derfor regjeringen om å la hensynet til barna gå først.

16.05.2012

Av Morten Lønstad

BarneportrettNorge har inngått returavtale med Etiopia, slik at etiopiske asylsøkere som har fått avslag på sine søknader om opphold i Norge kan returneres til hjemlandet.  Slike returavtaler er viktige, fordi asylsøkere med endelig avslag fra land Norge ikke har returavtale med ender i kategorien ikke-returnerbare og blir boende i Norge i årevis, ofte under uverdige forhold.

Men denne returavtalen skaper også umiddelbare utfordringer, fordi det har tatt årevis å få den på plass. Det betyr at den vil omfatte familier som har bodd mange år i Norge, familier med barn som er født og oppvokst her og som ikke har noe kjennskap til foreldrenes opprinnelsesland. Den siste tida har vi blitt kjent med flere hjerteskjærende historier om barn som har bodd i Norge i opptil 10 år, som er godt integrert her, går på skole, har venner, snakker norsk og føler seg norske. I alt 450 barn av foreldre som har fått endelig avslag og som har bodd i mottak i mer enn tre år står i fare for å bli kastet ut av landet. Dette er barn som ikke har kunnskap om eller tilknytning til foreldrenes hjemland. Vi ber derfor regjeringen om å la hensynet til barna gå først og gi disse familiene amnesti. Barn skal ikke straffes for foreldrenes valg.  En så inhuman flyktning- og asylpolitikk er ikke en rødgrønn regjering verdig.

Til sommeren skal stortingsmeldinga om barn på flukt behandles. Det minste man bør kunne forvente av regjeringa er at ingen barn tvangsreturneres før meldinga er klar, at man har hatt en bred politisk diskusjon i Stortinget og at de berørte familiene får sine saker vurdert på nytt.  Justisminister Grete Faremos argument er at hun er ansvarlig for å gjennomføre regjeringens politikk på området. Vi tviler ikke på det, men i så fall er vår appell at regjeringen tar et hvileskjær, tenker seg om og vurderer denne politikken på nytt. En flyktning- og asylpolitikk som gir slike inhumane utslag bør ikke ha livets rett i et land som Norge med sine stolte, humanistiske tradisjoner.

Et av FORUTs programområder er barnerettigheter. En av våre partnerorganisasjoner er The Concerned for Working Children (CWC) i India. CWC er kompromissløse på at barn skal bli hørt, at deres behov skal tas hensyn til og at de skal gis mulighet til å delta i demokratiske prosesser. Stemmen til asylbarna som nå står i fare for å bli tvangsreturnert blir overhørt av norske myndigheter.  Det er forunderlig og uforståelig at regjeringen kan framstå som så kald og følelsesløs overfor barn som hele sitt liv har bodd i Norge og som uttaler: Jeg er glad i Norge, men Norge er ikke glad i meg. En slik stemme bør lyttes og tas hensyn til og ikke avfeies med politisk snikksnakk fri for empati og sunn fornuft.

GOD 17. MAI!

Relaterte saker

Les flere relaterte saker

Støttet av:
Logo norad

Medlem av:
Logo innsamlingskontrollen

FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling Boks 300, 2803 Gjøvik, Tlf: 611 87400, Fax: 611 87401, E-post: forut@forut.no Nettredaktør: Elisabeth Bratås
FORUTs kontonummer: 72200536348

Utviklet av Tag Studio AS. Drevet med Tag Content Studio.