Liker du FORUT?

FORUTs samarbeid med Malawi

I våre prosjektland har FORUT aktiviteter på et bredt felt, blant annet skole, helse, kvinner, yrkesopplæring og barnerettigheter. Malawi er det litt annerledes...

10.04.2012

I samråd med NORAD valgte FORUT å lage prosjekter i Malawi innenfor det som er vårt spesielle kunnskapsområde; Rus som utviklingshinder. ADD – Alcohol, Drugs and Development – på engelsk. Med andre ord: Hvordan påvirker bruk av alkohol og narkotika muligheten for utvikling i et fattig land?

Allerede ved første besøk fikk FORUT bekreftet at alkohol og narkotika er et høyst relevant tema i Malawi. Enten en møtte representanter fra myndighetene eller frivillige organisasjoner, - alle hadde en historie å fortelle om hvordan en slektning eller en nær venn hadde gått til grunne eller slet med alvorlige problemer på grunn av rus. Alkohol er det mest utbredte rusmiddelet, men i Malawi dyrkes det også chamba, en lokal variant av marihuana. En del av dette eksporteres illegalt til Europa under navn som Malawi Gold, men en god del blir også brukt lokalt i områdene der dyrkingen skjer.

Ung gutt prver  selge brennevin p pose  Speiderjenter Poser 

Selv om alle hadde triste historier å fortelle om enkeltmennesker, var det svært lite å fortelle om hva som ble gjort i Malawi med å forebygge og behandle rusproblemer. Offentlig sektor i Malawi er svært utarmet. Det meste mangler; folk, kompetanse, penger og utstyr. Det vedtas lover og lages flotte planer, også på alkohol- og narkotikaområdet. Men ressursene til å iverksette lover, å håndheve bestemmelser og gjennomføre planer, mangler totalt. Slik også på rusområdet.

Samtidig møtte FORUT en veldig interesse for å gå i gang med rusforebygging og å kunne benytte seg av kunnskap og erfaringer fra andre land. Malawi er et land med stor aktivitet på bistandssektoren, faktisk et av landene i verden som er mest avhengige av bistand fra utlandet. Men dette har også ført til at malawiske myndigheter og organisasjoner er dyktige til å samarbeide med andre og dra i gang prosjekter. FORUT møtte derfor et enstemmig ja fra alle hold da vi inviterte til samarbeid om rusforebygging.

FORUT samarbeider både med myndigheter, frivillige organisasjoner og religiøse samfunn i Malawi. Rusfeltet er et politikkområde der myndighetenes innsats er helt avgjørende, slik vi kjenner det fra Norge. Skal en gjøre noe med rusproblemene, er ikke hjelp til enkeltpersoner nok. Det må alkohol- og narkotikapolitikk, reguleringer av tilbud og etterspørsel. FORUTs innsats i Malawi resulterte derfor tidlig i signering av en samarbeidsavtale mellom den malawiske regjeringen og FORUT. Vi har stilt FORUTs kunnskap om rusforebygging til disposisjon for malawiske myndigheter, og de har ryddet plass for FORUT i sine nasjonale planer.

Frivillige organisasjoner er viktige for å nå ut til befolkningen med kunnskap og bevisstgjøring. Det finnes allerede en rekke organisasjoner og nettverk som engasjerer seg i utviklingsproblemer; bekjempelse av fattigdom, kvinner og likestilling, barn og ungdom, forebygging av HIV/AIDS osv. Men viktigst av alle organisasjonsgrupperinger i Malawi er de religiøse organisasjonene. Nær sagt alle malawiere hører til i et religiøst samfunn, enten i den katolske kirka, i protestantiske menigheter eller i islam. Og malawierne praktiserer sin tro i form av å være regelmessige besøkere i kirker, menighetshus eller moskeer. FORUT samarbeider derfor nærere med religiøse organisasjoner i Malawi enn vi gjør i andre land.

 

Relaterte saker

Les flere relaterte saker

Støttet av:
Logo norad

Medlem av:
Logo innsamlingskontrollen

FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling Boks 300, 2803 Gjøvik, Tlf: 611 87400, Fax: 611 87401, E-post: forut@forut.no Nettredaktør: Elisabeth Bratås
FORUTs kontonummer: 72200536348

Utviklet av Tag Studio AS. Drevet med Tag Content Studio.