Liker du FORUT?

CWC - en bærekraftig organisasjon

Sentralt i CWCs arbeid ligger overbevisningen om at barn, borgere av i dag, har evnen til å bestemme hva som er bra for dem.

17.04.2012

CWCs visjon

"En bærekraftig og økologisk balansert verden der alle barn er respekterte borgere og kompetente forkjempere, som virkeliggjør, erfarer og praktiserer sine rettigheter gjennom egen deltakelse i likeverdig partnerskap med voksne for sammen å opprette og opprettholde en sekulær, rettferdig og ikke-diskriminerende verden".

CWC mener at problemer med barnearbeid kan løses innenfor dagens kontekst.

Målet med grunnleggerne av CWC var å utvikle et program som ville ha bærekraftig virkning.


Oppdrag

For å oppnå dette arbeider CWC med lokale myndigheter, lokalsamfunn og barnearbeiderne selv for å iverksette levedyktige, omfattende, bærekraftige og hensiktsmessige løsninger i samarbeid med alle viktige aktører slik at barn slipper å jobbe. Det gjør barnearbeiderne i stand til å være sine egne forsvarere og delta i alle beslutninger som gjelder dem selv.

Disse punktene viser CWCs syn på hva som skal til for å forbedre livskvaliteten for barnearbeidere:

  • Alle handlinger bør være barnerettet og til beste for barnearbeidere. Intervensjoner bør ha en positiv kortsiktig og langsiktig effekt, først og fremst for barna selv.
  • Alle tiltak bør bedre livskvaliteten for barna, familiene deres og lokalsamfunnet.
  • Den umiddelbare og langsiktige virkningen av tiltak som gjelder barnearbeidere må overvåkes og vurderes. Det er avgjørende at slike mekanismer er på  plass før tiltak iverksettes.
  • Barnearbeidere og deres forkjempere må sikres representasjon, og de må bli respektert. Ingen vedtak eller handlinger som har en innvirkning på arbeidende barn bør tas uten å konsultere dem.Kavita ratna kuttet"Spørsmålet om barnearbeid er vanskelig og koblet til saker som migrasjon, tilgang til utdanning osv. Uten å ta for seg det sistnevnte, kan vi ikke løse det første. Derfor har vi også jobbet med voksne: Innflytterarbeidere, gateselgere og andre vanskeligstilte. Vi har beholdt navnet CWC (The Concerned for Working Children) ettersom barn fortsatt vil være fokus for mye av arbeidet vårt," forklarer Kavita Ratna, kommunikasjonssjef hos CWC.

Sentralt i CWCs arbeid ligger overbevisningen om at barn, borgere av i dag, har rettigheter også, og at de har evnen til å bestemme hva som er bra for dem. "Det er Statens plikt å sikre barns velferd. Selv om arbeid som utnytter og utbytter absolutt må vekk, hjelper det ikke å ha et totalforbud mot barnearbeid uten å gi barna alternativer," hevder Kavita.


Delaktig i beslutningsprosessen

CWC driverinternatskoler med yrkesfaglige utdanningsprogrammer, får barn på skolen og tilrettelegger for dem slik at barnet får et bedre liv. Hva CWC gjør barna til en del av beslutningsprosessen. De organiserer dem slik at de vet hvilke rettigheter de har og hjelper dem med å få disse rettigheter. Organisasjonen er også en pådriver for at Staten og andre myndigheter har barnerettigheter på dagsorden.

Feltarbeidet er også viktig. Bygging av en gangbro var for eksempel alt som skulle til for at barn kunne komme seg på skolen i regnvær. I nært samarbeid med tillitsvalgte og kvinnegrupper arbeider CWC for å få opprettet barnearbeidsfri soner.


Forskning og dokumentasjon

Handing over childrens demands to the political partiesCWC hevder at ingen fruktbare tiltak bør gjennomføres uten god bakgrunnskunnskap. Flere av CWCs veldokumenterte publikasjoner blir brukt av statlige organer og andre. CWC har også utgitt en publikasjon barn selv har skrevet om hva slags arbeid som barn kan og ikke kan gjøre. CWC avmystifiserer begrepet forskning og har utviklet verktøy som gjør barn til aktive deltkarer i innsamling av data. I åtte småkommuner har barn vært i aktivitet og forsket på problemer som berørte dem og deres samfunn. Det publiserte resultatet har høstet stor anerkjennelse og mye ros.

Forskningsresultatet overrekkes politisk parti


Folkeopplysning

Participating in world social forum meetingCWC-aktivister er på ferde som vaktbikkjer overfor regjeringen og andre styrende organer om saker som berører barns rettigheter. Enten det er å skrive til statsministeren om de alvorlige fallgruvene i regjeringens politikk når det gjelder utryddelse av barnearbeid eller å analysere barnerettigheter innenfor de politiske partienes program arbeider CWC i nært samarbeid med barn, fattige, medlemmer i lokale styrer og forsamlinger og andre. Organisasjonen har tatt opp spørsmålet om barneekteskap ved å lansere en kampanje mot den. Uchengemma, som var medlem av barnefagforeningen Bhima Sangha, nektet å gifte seg som femtenåring, og hennes historie har inspirert mange andre barn og familier til å bekjempe denne praksisen.
 
Organisasjonens kampanje mot pengemakten (betalte stemmer) i lokalvalgene var en stor suksess. Velgere i 21 distrikter laget en uttalelse og kjøpte klistremerker med påskriften "Naanu mattu nanna Matha maaratakkilla = Min stemme, og jeg er ikke til salgs" og klistret dem opp på husveggene.


Kapasitetsbygging

Organisasjonen har stor tro på å styrke de aller svakeste. Gjennom årene har det utviklet flere opplæringsmoduler for barn. Disse er blitt brukt i land som Sri Lanka, Mongolia og Zambia også.

Participating in world social forum meeting 1CWC tror på demokratisering og desentralisering av makten på alle nivåer. Det har hjulpet barn til å danne og drive Makkala Panchayats (barnekommunestyrer). Konsensusprinsippet er så godt innarbeidet i barn at da en av dem ble tilbudt en mulighet til å dra til Kina på et ungdomsprogram, sa hun at hun måtte konsultere komiteen først!

I en rettferdig verden ville det ikke være utnyttelse av noe slag, og alle barns rettigheter ville bli ivaretatt. I dagens situasjon med over 111 millioner arbeidende barn i landet trenger vi mer av CWCs innsats.

I forbindelse med at CWC ble nominert til fredsprisen, ble det foretatt flere intervjuer med organisasjonen. Her har vi lagt ut lenker til noen av dem:

Advocacy helps you scale

Bangalores working children: united for their rights

Relaterte saker

Les flere relaterte saker

Støttet av:
Logo norad

Medlem av:
Logo innsamlingskontrollen

FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling Boks 300, 2803 Gjøvik, Tlf: 611 87400, Fax: 611 87401, E-post: forut@forut.no Nettredaktør: Elisabeth Bratås
FORUTs kontonummer: 72200536348

Utviklet av Tag Studio AS. Drevet med Tag Content Studio.