Liker du FORUT?

Nepal - freden skal også vinnes

Den 28. mai vil Nepals nye grunnlov vedtas – så sant det ikke skjer noe uforutsett. Fristen for å vedta grunnloven er blitt utsatt flere ganger før.

02.05.2012

Nå har Nepals høyesterett satt en endelig frist, og det er stort håp om at det lykkes å fullføre grunnlovsprosessen denne gangen. Etter en ti år lang konflikt – og borgerkrig – mellom maoistgeriljaen og regjeringsstyrkene (1996-2005), kom det endelig til en fredsslutning med overgang fra kongedømme til republikk i 2008. En koalisjonsregjering har ført prosessen videre, og Nepal har så langt klart å få til løsninger i fellesskap uten at fredsprosessen har gått av sporet. 12 000 – 16 000 mennesker mistet livet under borgerkrigen, og 75 000 ble fordrevet fra sine hjem (omtrent halvparten av dem var barn). Etter valget i 2008 ble maoistpartiet det største partiet i parlamentet.

Det er bestemt at Nepal skal være en føderasjon, men hittil er det ikke avklart hvordan føderalismen og valgreglene skal være. Nepal må også bestemme seg for hvordan forsoningsprosessen skal føres etter den ti år lange konflikten, der det ble begått overgrep på begge sider.

Erfaringer deles

Gauri og solheimGauri Pradhan, medlem av Nepals menneskerettighets-kommisjon, har nylig vært på besøk i Norge. Han ønsket å treffe mennesker som hadde erfaring fra freds- og forsoningsarbeid. Da Erik Solheim var utviklingsminister, var han svært engasjert også i utviklingen i Nepal. I et uformelt møte mellom ham og Gauri Pradhan ble freds- og forsoningsprosessen drøftet. Solheim ga ubetinget ros for at Nepals egne politikere hadde klart å ende borgerkrigen og forhandle frem en fredsløsning på egen hånd, uten megling ved utenlandske aktører. Han mente også at det ikke er noen vei tilbake til krig ettersom avvæpning og integrering av maoistsoldatene i den regulære hæren er gjennomført. Derimot var Solheim bekymret for den økonomiske utviklingen og hva dette kunne føre med seg.

Pradhan kunne fortelle at inntil videre var det gjennomført generelt amnesti for alle deltakere i krigen og at det er stor kompromissvilje i landet. Derimot var han ikke overbevist om at generelt amnesti ville være riktig av hensyn til forsoningsprosessen. Han mente at alle forbrytelser mot menneskeheten som var begått under krigen i hvert fall måtte registreres slik at ettertiden kan få vite hva som skjedde. I motsatt fall risikerer man at det bobler under overflaten, og da er det usikkert hva som kan skje på lengre sikt. Fred må bygges nedenfra, hevdet Pradhan, og ofrene må få uttale seg før det gis et generelt amnesti. Med tanke på alminnelig rettsoppfatning mente han at forbrytelser mot menneskeheten burde straffes.

Som eksempel på forbrytelser mot menneskeheten nevnte han at hele lokalsamfunn var blitt likvidert, at bomber var plassert i sivile busser og at overgrep mot individer som voldtekt ble brukt i krigsøyemed. Dødsfall blant sivile i kryssild regnes derimot ikke som en forbrytelse mot menneskeheten. 

Solheim påpekte at generelt amnesti var gjennomført med hell i noen land og at det burde vurderes som en mulighet også for Nepal. Det er for øvrig viktig at ledere fra begge de krigførende partene er part i løsningen, sa han.

Menneskerettigheter en forutsetning for utvikling

Det er utarbeidet en treårsplan for Nepal som omfatter ernæring, sysselsetting, helse, utdannelse osv. Pradhan mener at ivaretakelse av menneskerettighetene er en forutsetning for utviklingen i et land. Retten til arbeid er en prioritert oppgave. Mange ufaglærte forlater Nepal og får et strevsomt liv i Midt-Østen. Nepal har et stort potensial innen turisme og vannkraft. Begge kan gi mange arbeidsplasser.

Nepals grunnlovgivende parlament har 601 representanter og 33 % av medlemmene er kvinner, noe som bringer dem langt opp på rangeringen for kvinnerepresentasjon. De tre største partiene er Unified Communist Party of Nepal (Maoistpartiet), Nepali Congress og Communist Party of Nepal (Unified Marxist-Leninist, UML).

Nylig har EU-land med representasjon i Katmandu, sammen med Norge, Sveits og Australia, offentliggjort en erklæring som støtter den pågående prosessen i Nepal, samtidig som det gis uttrykk for at generelt amnesti ikke må gjennomføres for å få til en rask løsning på andre områder, men at det er viktig for fredsprosessen at ofrene får oppreisning.

Gauri Pradhan, Nepal, er medlem av Nepals menneskerettighetskommisjon. Han er overbevist demokrat og en av grunnleggerne av FORUTs partnerorganisasjon i Nepal: Child Workers in Nepal (CWIN), der han fortsatt er styreleder.

Gauri 2012Gauri Pradhan, Nepal, er medlem av Nepals menneskerettighets-kommisjon. Han er overbevist demokrat og en av grunnleggerne av FORUTs partnerorganisasjon i Nepal: Child Workers in Nepal (CWIN), der han fortsatt er styreleder.

 

 

 

Relaterte saker

Les flere relaterte saker

Støttet av:
Logo norad

Medlem av:
Logo innsamlingskontrollen

FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling Boks 300, 2803 Gjøvik, Tlf: 611 87400, Fax: 611 87401, E-post: forut@forut.no Nettredaktør: Elisabeth Bratås
FORUTs kontonummer: 72200536348

Utviklet av Tag Studio AS. Drevet med Tag Content Studio.