Liker du FORUT?

Ofte stilte spørsmål om barneaksjonen

09.09.2010

Dette er noe av det deltakende skoler og barnehager ofte lurer på i forhold til barneaksjonen:

1.  OM GJENNOMFØRING AV BARNEAKSJONEN
2. RETUR AV VARER
3. ETTERBESTILLING AV VARER
4. OPPGJØRSSKJEMA
5. BETALING
6. BASAR


1. GJENNOMFØRING AV BARNEAKSJONEN:

 1. Kan vi lage en egen aktivitet og velge hva vi vil gjøre?
  FORUT synes det er flott om barnehager eller skoler ønsker å bruke vårt materiell til en innsamlingsaksjon uten å bruke basar- eller varepakken. Vi får hvert år tilbakemeldinger om svært kreative aktiviteter. Det kan være alt fra store forestillinger eller oppsettinger med bruk av FORUTs musikk og dramatisering av fortellingene i fortellerheftet til kunstutstillinger av egenprodusert kunst. Vi har også deltakere sombare bruker en enkelt kveld med boller og kakao i barnehagen, eller som en dag med suppe og FORUT-basar innendørs. Noen lager aksjonen som en høsttur med natursti eller rebusløype, mens andre lager en eventyrreise til landet det handler om. Vi mottar gjerne bilder og reportasjer fra både små og store arrangementer. Send dem til forut@forut.no
    
 2. Hva går pengene til?
  Pengene går til FORUTs solidaritets- og utviklingsarbeid i våre samarbeidsland. Vi har prosjekter i Nepal, India, Sri Lanka, Sierra Leone og Malawi. Arbeidet er delt inn i fire programområder: 1. rusmidler som utviklingshinder, 2. barnerettigheter, 3. kvinner og likestilling og 4. krisehåndtering og rehabilitering. Se mer på: Temaer
   
 3. Hva er forskjellen på årets aksjon og fjorårets? Hva er årets nyheter?
  Barneaksjonen følger samme barn over to år, og derfor vil CDen og musikken med vår norske musiker være lik i de to årene. Likevel lages det nytt materiell med fortellinger, filmer, bilder og spill. Vi har også nye produkter og nye belønningsgaver til skoler og barnehager for hvert år.
   
 4. Er vi påmeldt?
  Hvis dere ikke husker om dere er påmeldt, og eventuelt om dere er registrert med vare- eller basarpakke skriver dere epost til barn@forut.no eller ringer oss på 61 18 74 08. Dere kan også logge inn på http://barnehage.organisasjonen.no/ med deres brukernavn og passord, og se deres påmelding (med info om antall og dato for aksjon, basar- og varepakke) der.

 

2. RETUR AV VARER:
 1. Skal vi betale porto for retur av varene?
  FORUT har dessverre ingen returordning med Posten, og dermed vil retur av varer bli en kostnad som barnehagene må ta. Vi anbefaler at man pakker returen så liten som mulig da Postens beregning går både på størrelse og vekt. Om det er mange varer som skal returneres, kan man bruke Postens SMART-esker, da de som oftest har lavest kostnad. Man kan også forsøke å beholde varene en stund til og se om man kan selge mer, da det vil minske porto for returforsendelsen.
   
 2. Skal vi returnere de varene som er til overs eller skal vi beholde dem til neste år?
  Hvis dere med sikkerhet vet at barnehagen eller skolen vil delta i barneaksjonen hvert år, kan dere gjerne beholde varene til året etter. Vi trenger imidlertid en oversikt over hvilke varer dere beholder, og oppgjøret for årets aksjon må sendes til FORUT i inneværende aksjonsår. En oversikt over varer dere beholder kan skrives på epost til barn@forut.no
   
 3. Får vi tilsendt retur/pakkelapp?
  Vi har dessverre ingen returordning med Posten. Bruk oppgjørsskjemaet og før inn hvor mange varer dere returnerer. Send dem i egnet emballasje eller med SMART-eske fra Posten. Se ellers svar på spm. 1.

   
3. ETTERBESTILLING AV VARER:
 1. Kan vi etterbestille varer, CD eller DVD?
  Ja, det er bare å bestille. Bruk etterbestillingsskjemaet. Vi kan bli utsolgt for enkelte varer. Dere vi i så fall få beskjed om det når vi har mottatt etterbestillingen.

   
 2. Kan vi bruke nettbutikken til etterbestilling?
  Som barnehage får man varene tilsendt uten merverdiavgift, noe som gjør at prisene på FORUTs produkter blir lavere. Vi har en stor del varer som er bestilt fra våre prosjektland spesifikt for deltakere i aksjonen og derfor ikke vil være tilgjengelige i nettbutikken. Barnehager og skoler gjør derfor lurt i å fylle ut etterbestillingsskjemaet.  Man kan også sende etterbestillinger på epost til barn@forut.no eller ringe oss på tlf. nr: 61 18 74 25.

  Barnehager og skoler må gjerne gi foreldre og foresatte råd om at de som privatpersoner kan handle i FORUTs nettbutikk og få varene sendt direkte hjem. Dette kan spare barnehagen for noe av administrasjonen med etterbestillinger, men som nevnt er ikke alle aksjonens produkter tilgjengelig på nettet.
   
4. OPPGJØRSSKJEMA:
 1. Hva gjør vi med oppgjørsskjemaet?
  Oppgjørskjemaet skal fylles ut med antall returvarer (hvis det er noen) og innsamlede midler fra basar, varesalg og egne aktiviteter. Dette legges i esken som returen pakkes i, eller om man ikke har noen returvarer, i en konvolutt til:
  FORUT
  Boks 300
  2816 Gjøvik


  Eventuelt kan oppgjørsskjemaet skannes og sendes på epost til barn@forut.no eller på fax på 61 18 74 01.
   
  Har dere spørsmål om utfylling av oppgjørsskjemaet, kan de rettes til Elisabeth på barn@forut.no eller 61 18 74 25.
   
 2. Vi har mistet oppgjørsskjemaet. Kan vi få nytt? 
  Send en epost til barn@forut.no eller ring oss på telefon 61 18 74 08 og be om nytt skjema. Dere kan også logge dere inn på http://barnehage.organisasjonen.no/ med deres brukernavn og passord og legge inn retur og oppgjør der.


5. BETALING:

 1. Vi har mistet giroen.  Kan vi få ny?
  For å betale inn oppgjøret trenger man ikke giro. FORUTs bankkontonummer er 7874 06 61247, og det blir rimeligere for innsender om beløpet sendes via nettbank fremfor å fysisk gå i banken. Bankene tar ofte dyre gebyrer både for å telle opp pengene og for å overføre dem. Derfor anbefaler vi at barnehagen eller skolen bruker nettbank og merker betalingen tydelig med barnehagens eller skolens navn.  
   
 2. På hvilken måte betaler man? Kontanter/Overførsel?
  Pengene telles opp hos barnehagen og beløpet føres på oppgjørsskjema. Vi anbefaler å bruke nettbank, og tydelig merke betalingen med barnehagen eller skolens navn. Se ellers spm. 1.
   
 3. Banken vår har så høye gebyrer - Hva gjør vi?
  Se spm. 1.


6. BASAR:

 1. Er vi påmeldt med basarpakke?
  Hvis dere er påmeldt til aksjonen er dere ikke nødvendigvis påmeldt med en basarpakke. Hvis dere ikke husker om dere bestilte basar- eller varepakken kan dere skrive epost til barn@forut.no
   
 2. Hvordan gjennomfører vi basaren? Kan vi velge opplegg selv?
  Vi synes det er flott om dere gjennomfører basaren med egenproduserte gevinster som kunst, tegninger eller kafé. Vi foreslår imidlertid at man bruker loddpakken som er med i materiellet da vinnersjansene derfor blir rettferdige og loddsalget blir mer spennende med bruk av lynlodd.
   
 3. Retur av varer fra basarpakke - hva gjør vi med lodd og gevinster som er til overs?
  Om dere har fått inn minimum 600 kroner på loddsalget fra basarpakken, kan dere beholde de resterende basargevinstene og enten spare dem til neste års barneaksjon eller bruke dem som trøstepremier. 

  Om selve loddpakken er åpnet, trenger dere ikke å returnere lydloddene, da de ikke lengre kan brukes når ikke pakken er komplett.
   

 

Relaterte saker

Les flere relaterte saker

Støttet av:
Logo norad

Medlem av:
Logo innsamlingskontrollen

FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling Boks 300, 2803 Gjøvik, Tlf: 611 87400, Fax: 611 87401, E-post: forut@forut.no Nettredaktør: Elisabeth Bratås
FORUTs kontonummer: 72200536348

Utviklet av Tag Studio AS. Drevet med Tag Content Studio.