Liker du FORUT?

Rusmisbruk blant barn i Nepal

Et økende antall unge mennesker og barn har vært involvert i skadelig bruk av alkohol, tobakk og narkotika misbruk, særlig i urbane områder i Nepal.

01.06.2011

En studie utført av CWIN i 2002 blant 180 gatebarn fra seks urbane sentre viste at nesten 57 % av gatebarn drikker alkohol, 21 % bruker psykotrope stoffer som cannabis, beroligende stoffer som lim og skokrem, den muskelavslappende som parafin og bensin, og 46 % bruker tobakk. En annen, tilsvarende studie (også av CWIN i 2002) utført blant 118 gatebarn viste at 73 % røykte sigaretter, 19 % brukte tobakk i andre former, 31 % hadde drukket alkohol, 31 % brukte marihuana, 3 % var avhengige av smertestillende tabletter og 52 % sniffet lim. Studien identifiserte også den lange og kortsiktige effekten av limsniffing. Mental svekkelse og hallusinasjoner (9,8 %), multiple sykdommer (64 %), fysisk svakhet (9,8 %) og ulykker (1,6 %) var de langsiktige effektene rapportert blant barn og unge som brukte slike sniffestoffer.

Overdreven bruk av alkohol er også en av de viktigste årsakene til vold mot barn og kvinner og er også en viktig årsak til familier som bor i eller falle i fattigdomsfellen i Nepal. Det er verdt å merke seg at svært få antall offentlige og frivillige organisasjoner arbeider for å regulere alkohol og tobakk i Nepal. Motkreftene mot alkoholproduksjon, forbruk og salg er svake - fra kommunalt nivå, og hele veien opp til nasjonalt nivå. Dette er fordi alkohol er en av de viktigste inntektskildene for regjeringen. Nepal har ennå ikke noe nasjonalt alkohollovverk, og men nevnes kun i skatteloven.

Ung befolkning

I Nepal er 22,6 % av befolkningen på 23 millioner ungdom og unge mennesker i aldersgruppen 10-19 år. Andelen unge i aldersgruppen over 15-19 år utgjør ca 10,6 %.

Ifølge en studie av Den internasjonale arbeidsorganisasjon og Central Department of Population Statistics ved Tribhuwan -universitetet har det vært anslått at antallet arbeidende barn mellom 5-14 år er 2,6 millioner. Det betyr at gjennomsnittlig 20 % er i arbeid. Den gjennomsnittlige fordelingen på kjønn er 18,5 % gutter og 21,6 % jenter.

Boys temp home 4CWIN anslår at det er ca 5000 gatebarn i de større byene i Nepal. Av disse bruker 90 % en eller annen type stoff og ca 25 % bruker narkotika intravenøst. I tillegg til narkotika-avhengigheten er disse barna svært sårbare for seksuelle overgrep og trafficking av fra både nepalske og utenlandske pedofile. Nyere forskning utført av CWIN / ECPAT fant at flere og flere unge gategutter har kommersiell sex som yrke, et nytt fenomen i det nepalske samfunnet. Slik risikoatferd gjør disse unge menneskene særlig utsatt for hiv-smitte. CWIN anslår at om lag 25 % av nepalske gatebarn lever med hiv. Deres situasjon er svært alarmerende ettersom de ikke har tilstrekkelig tilgang til medisiner. Slike unge mennesker står overfor diskriminering og utbytting og er avskåret fra muligheten til å leve et verdig liv.

Relaterte saker

Les flere relaterte saker

Støttet av:
Logo norad

Medlem av:
Logo innsamlingskontrollen

FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling Boks 300, 2803 Gjøvik, Tlf: 611 87400, Fax: 611 87401, E-post: forut@forut.no Nettredaktør: Elisabeth Bratås
FORUTs kontonummer: 72200536348

Utviklet av Tag Studio AS. Drevet med Tag Content Studio.